A BUDAPESTI JEDLIK ÁNYOS GIMNÁZIUM AZ INTERNETEN

Farkas Csaba, e-mail:farkascs@jedlik.hu
Jedlik Ányos Gimnázium, Budapest

Abstract

Although Jedlik Ányos Secondary Grammar School is just a usual Hungarian grammar school, its computer department is well equipped, with unlimited access to the Internet and a computer network covering the whole school.

This network and the computer department was established gradually, with financial support from sponsors and a lot of overtime between 1992 and 1997.

By using the Internet we’ve had a lot of teaching experience so far, and judge that what caused problems were on the one hand that students could get unlimited access to www information, and on the other hand hard working, industrious students spent too much time using irc chat. However we manage to make more and more, positive use of the e-mail.

The home page of our school: http://www.jedlik.hu

Az eszközpark kialakításának rövid kronológiája

1992: Ismeretlen iskolaként, minden korábbi kapcsolat ill. háttértámogatás nélkül bekapcsolódtunk az IIF programba és a Hungarnet Egyesület tagjává váltunk. Kezdetben egy 2400 bit/sec sebességû modemen, mellékállomásról az ELLA ill. TRILLA rendszereken át ismerkedtünk az elektronikus levelezéssel és más hasonló szolgáltatással.

1993: Fõvonalat kapnunk, amelyen nyilvános BBS-t is üzemeltettünk.

1994/95: A Soros Alapítvány pályázatán, egy új 486-os gépekbõl álló hálózatot nyertünk, melyre az akkor még nem túl elterjedt Windows Nt Server alapú helyi hálózatot telepítették.

1995/96: Az NIIF Program ill. a Soros Alapítvány segítségével bérelt vonalon, lehetõvé vált a teljes körû Internet hozzáférés, szoftver oldalon a Windows NT Server a 20 gépet megbízhatóan rajta tudja tartani az Interneten. Kezdetben fõleg a WWW használata dominált, a tanév második felében azonban felállítottuk saját WWW szerverünket.

1996 nyár: Végiggondolva a rendelkezésünkre álló szûkös anyagi erõforrásokat, a géppark bõvítése helyett a helyi hálózat bõvítése mellett döntöttünk. A nyáron egy tanár kolléga és a karbantartó vezetésével a diákok társadalmi munkában gyakorlatilag az egész iskolát lefedõ helyi hálózatot drótoztak be. Lehetõvé vált, hogy ha új gép érkezik, az iskola szinte bármely pontján rá lehessen kötni a hálózatra.

1996/97: Szponzorok és pályázatok során sikerült mintegy 20 újabb 486-os géppel bõvíteni a hálózatot. Megbízhatóan beindult saját levelezõrendszerünk, amelyben jelenleg mintegy 250 postafiók van.

A Jedlik az Interneten ma

A Windows NT Server felügyelete alatt mûködõ közel 60 számítógépet tartalmazó hálózat gépein Windows 95 fut. A hálózat két számítógéptermet, az angol, fizika és biológia szertárakat, az igazgatói irodát és az iskolai könyvtárat köti össze. Valamennyi géprõl teljes Internet hozzáférés érhetõ el.

Saját WWW szerverünk megbízhatóan kezeli a Gimnázium, s azon belül több tanár ill. kb. 10 diák saját home page-ét. Levelezõrendszerünk mintegy 250 postafiókot kezel.

A felhasználók hálózathoz való hozzáférését a JÁG NETIQUETT szabályozza. Eszerint valamennyi diákunk ill. tanárunk kaphat saját belépési nevet, jelszót s ezzel együtt postafiókot is, ha bizonyos feltételeknek eleget tesz. Az ehhez szükséges ismereteket a diákok tanórán (felmenõ rendszerben), a tanárok pedig házi továbbképzésen szerezhetik meg.

Az Internet leggyakrabban használt szolgáltatásai és néhány pedagógiai tapasztalat

Sokat beszélnek az Internet káros hatásairól, a letölthetõ, nem feltétlenül kiskorúaknak való anyagokról és arról, hogy miközben a tanulóhoz távoli világok közel kerülnek, környezetétõl eltávolodhat stb. A közel egy éves tapasztalataink ezeket a vélt vagy valós félelmeket nem vagy csak részlegesen igazolják. Természetesen sok múlik a problémák kezelésén, a tanár-diák viszonyon.

Az alábbiakban néhány, mások számára is fontos tapasztalatot ismertetek. Vállalom, hogy a problémák megoldására hozott döntéseim/döntéseink nem mindenki számára elfogadhatók.:

A WWW használata: Kezdetben sok problémát okozott a szexuális anyagok felelõtlen letöltögetése. Természetesen az iskolai szabályzatban ezt kategorikusan megtiltottuk, de egy kiskapu meghagyásával az legidõsebb évfolyamokon szemet hunytunk. Az eredmény: kb. 2-3 hónap után a tanulók felfedezték, hogy mennyi más, jóval hasznosabb dolog van a WWW szervereken. Ma ugyanezen korosztályok számára magától értetõdõ, hogy pl. továbbtanulás esetén inkább a felsõoktatási intézmények nyitólapját keresi mint a nyomtatott - s gyakran távolról sem naprakész - tájékoztatókat.

Levelezés: Meglepõ módon eddig semmilyen felelõtlen visszaélés nem következett be, minden bizonnyal visszariasztó a névtelenség nehéz megvalósítása. Ugyanakkor általánossá vált a levelezés tanuló-tanuló ill. tanár-diák között iskolán belül és kívül egyaránt. Segéprogramokat, házi feladatokat, segítség kérést szinte teljes természetességgel küldenek a tanulók e-mailben, s még az is elõfordul, hogy különbözõ vagy azonos osztályba járó tanulók így adnak egymásnak fejtörõket. Fontosnak tartom felhívni a figyelmet arra, hogy rendkívül nagy érdeklõdéssel várják tanulók iskolán kívüli gyerekek leveleit ill. a lehetõséget a levelezésre. Hangsúlyozni kell, hogy itt az e-mail egy nem számítógépes eredetû probléma, a kultúrált kapcsolatteremtés szûk lehetõségének egyik feloldása.

IRC CHAT: Elsõsorban a jó tanuló lányok közötti járvány, a kapcsolatkeresés egyik eszköze. Az IRC-n történõ ismerkedést e-mail, telefon vagy postai levelek követik. Mivel így már sok idõt elvesz, a tanulás rovására mehet. Sajnos 2-3 hónap után sem múlik el magától, a helyzet romlását csak erõszakos eszközökkel (eltiltás) lehet megakadályozni. Újabb osztályok ezt a lehetõséget már (hivatalosan) nem tanulják.

A Jedlik Ányos Gimnázium nyitólapja: http://www.jedlik.hu

Anyagok az iskoláról: története, tájékoztató magyar és angol nyelven, a JÁG 1996-os évkönyve (papíron anyagi okok miatt nem sikerült kiadni)

A tanárokról: fénykép, e-mail cím, szakok. Néhány tanár saját home page-e.

A diákok oldalai: tanulmányok, saját nyitólapok, osztályok nyitólapjai.

Az elsõ lépés egy iskolai SQL szerver felállítása felé: az öreg diákok adatbázisa.

Partnereink bemutatása.