Networkshop'95 konferencia

Gödöllõ - 1995. április 19-21.
A konferencia fõ témái:

TCP/IP, X.25, frame-relay, OSI, ATM, MAN és LAN hálózatok, HBONE, hálózatépítés, hálózati menedzsment, biztonsági kérdések, bevált rendszertechnikai megoldások

Levelezési rendszerek, levelezõcsoportok, FTP, Archie, Gopher, Veronica, WAIS, WWW, OSI alkalmazások (X.400, X.500), online és egyéb adatbázisok, könyvtári szolgáltatások, "kincsek a hálózaton"

Nemzetközi kapcsolatok, e téren munkálkodó szervezetek programjai, a fenti témákat érintõ szabványok és szabályzatok, oktatás

Szervezõ bizottság:

Bajza János (IIFKI)
Búza Péter (MTA)
Drótos László (ME)
Kokas Károly (JATE)
Martos Balázs (MTA SZTAKI)
Moldován István (BKE)
Nagy Miklós (IIFKI)
Reményi József (MBK)
Remzsõ Gábor (BME)
Seres József (GATE)
Springer Ferenc (IIFKI)
Terdik György (KLTE)
Tóth Beatrix (IIFKI)
Uherkovich Péter (JATE)
Vonderviszt Lajos (VE)

A szervezõ bizottság titkára: Katona Istvánné (h4932kat@ella.hu)


Program

Április 19. (szerda)

8.00 Regisztráció

10.00 A konferenciát megnyitja Kocsis Károly , a GATE rektora és Bakonyi Péter, az NIIF Operatív Bizottságának elnöke

10.30 Csaba László: Hol tartunk ma?

11.30 Mader Béla: Információ és intézményei. Hol tartunk, mi lesz velünk...

A szekció: A Nemzeti Információs Infrastruktúra Program

Levezetõ elnök: Székely Csaba

14.30 Bálint Lajos: A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési (NIIF) Program körvonalai

15.30 Herdon Miklós-Kovács György-Terdik György: A DATE lokális informatikai rendszere, városi és regionális fejlesztések

15.50 Daruházi László-Telbisz Ferenc: Az ELTE Információtechnológiai Központ szolgáltatásai

16.10 Várkonyi Béla-Milcsák János-Szûts István: A BESZ és a BME informatikai hálózatának továbbfejlesztési koncepciója

16.30 Szünet

16.50 Bódi Antal: IIF régióközpont Nyíregyházán - tapasztalatok, tervek, elképzelések

17.10 Darányi Sándor: Quo vadis, bibliothecarius digitalis?

17.30 Tamáska Lajos: Oktatás az IIF és a NIIF programok keretében

17.50 Takács Attila: Középiskolák a nagy területû hálózatban

B szekció: A Hálózat használatának társadalmi hatásai

Levezetõ elnök: Moldován István

14.30 Bakonyi Géza: Információs társadalom, információs kultúra

15.30 Karvalics László: A hálózatok szép új világa: társadalomelméleti és antropológiai közelítések

15.50 Drótos László: Merre tovább az infosztrádán?

16.10 Hanák Péter: Televilág

16.30 Szünet

16.50 Magyar Gábor: Intelligens városok

17.10 Pongor S.-Reményi J.-Barta E.: Adatbázisok és számítógépes hálózatok a biológiában

17.30 Rajczy Miklós: Biológiai információforrások az Interneten

C szekció: Hálózatbiztonsági technikák

Levezetõ elnök: Martos Balázs

14.30 Várkonyi Béla: Hálózatbiztonsági technikák

15.30 Baján Péter: Hogyan tegyük biztonságosabbá hálózatunkat?

15.50 Lovrics László: A titkosság joga (a magánszféra védelme a hálózaton)

16.10 Pásztor Miklós: Titkosítás és digitális aláírás Internet levelezésben

16.30 Szünet

16.50 Terdik György-Gál Zoltán-Tajti Tibor: A Debreceni Universitas lokális hálózatainak adatvédelmi és biztonsági bõvítése

17.10 Kadlecsik József: Public domain szoftverek és a hálózati biztonság

17.30 Rab Ildikó-Várkonyi Béla: Az auditálás gyakorlata a NetWare 4 hálózatokban

17.50 Almási Béla-Lencse Zsolt-Szkiba Iván: LAN hálózati adminisztrációs tapasztalatok a KLTE Matematikai és Informatikai Intézetében


Április 20. csütörtök délelõtt

A szekció: Hálózati alkalmazások

Levezetõ elnök: Remzsõ Gábor

9.00 Borús András-Dombos K.: Népszerû PC-s internet programcsomagok a JATE hálózatán

9.20 Telbisz F.-Cserby Zs.-Onder Z.-Szalay T.: Elektronikus levelezés egyetemi környezetben

9.40 Benyó Zoltán: X.400 - ahogy a felhasználó látja

10.00 Böttkös László: Egyetemi információs és vezetõi rendszer

10.20 Vágóné Kun Júlia-Nagymáthé Dénes: Beszámoló Debrecenbõl az YBLNET kialakulásáról és felépítésérõl

10.40 Szünet

11.00 Szeberényi Imre: Virtuális számítógép TCP/IP hálózaton

11.20 Stéger Barnabás-Pecsenyánszky István-Nagy Gábor: A Linux operációs rendszer elõnyei, installálási módjai, felhasználási területe

11.40 Kiss Gábor-Horváth Nándor: A magyar news-csoportok megteremtésérõl

12.00 Lengyel Monika: Multimédia a TINLIB legújabb verziójában

B szekció: Új hálózati technológiák

Levezetõ elnök: Terdik György

9.00 Vonderviszt Lajos: Új hálózati technológiák (ISDN, ATM, FR)

10.00 Antal Csaba-Várkonyi Béla: Az ATM szerepe a BME adatátviteli hálózatának továbbfejlesztésében

10.20 Szabó József: Miért 53 byte az ATM cellaméret, avagy a vonalak ugrásszerû javulásának következményei

10.40 Szünet

11.00 Gál Zoltán: A Debreceni Universitas hálózatának ATM alapú B-ISDN fejlesztési koncepciója

11.20 Pintér Tamás: IP multicasting kisérletek

11.40 Csáky István: Pillantás a jövõbe, avagy milyen is lesz az IP protokoll?

12.00 Balogh Tamás: ISDN alkalmazások

12.20 Ivánka Gabriella-Leporisz György: ISDN? Frame Relay? Mikor melyik? Típusmegoldások

C szekció

Levezetõ elnök: Diamant Tibor

9.00 TOTALTEL: Számítógép-hálózatok összekapcsolása digitális mikrohullámú rádiókkal

9.40 ARECO: Hálózati kliens-szoftver újdonságok

10.20 DATAWARE: A 90-es évek vállalati informatikája (Bernáth Lajos)

10.40 Szünet

11.00 MICROSOFT: Az összekapcsolhatóság: alapjpog (Kõnig Tibor)

11.40 WALTON

Április 20. csütörtök délután

A szekció: HBONE

Levezetõ elnök: Csaba László

14.30 Martos Balázs: A HBONE

15.30 Pálmai László: Kapcsolódás az Internethez és az IIF rendszerhez

15.50 Horváth Nándor: A HBONE routing tapasztalatai

16.10 Várkonyi Béla: Autonóm rendszerek létrehozása és adminisztrációja

16.30 Szünet

16.50 Dévényi K.-Felföldi Z.-Heidrich A.-Horváth Gy.-Kalocsai T.: PC integráció a JATENet-en

17.10 Jamrik Ferenc-Lóki Róbert: Windows NT és az Internet

17.30 Mörk Péter: Internet kapcsolat - gombnyomásra

17.50 Nagy Gábor-Stéger Barnabás: Internet kapcsolat telefonvonalon

B szekció: Információs rendszerek szervezése

Levezetõ elnök: Mader Béla

14.30 Kokas Károly: Információs rendszerek szervezése, integrációja és a felhasználó

15.30 Dina István-Gyimesi László: A Magyar Országgyûlés számítástechnikai rendszerében mûködõ adatbázisok és hálózati eléréseik

15.50 Horváth Á.: Az automatizáció helyzete az OSZK-ban. Tapasztalatok, eredmények és tervek

16.10 Horváth Péter: Internet szolgáltatások fejlesztése az OMIKK-ban

16.30 Szünet

16.50 Popovics P.-Remzsõ G.: Keresõ és indexelõ eljárások a hálózati információs rendszerekben

17.10 Suhajda Attila: A MNM nyilvántartó rendszere

17.30 Koltay Tibor: A GATE Központi Könyvtára, mint hálózati felhasználó és szolgáltató

17.50 Varga Sándor: Az MNB/CD rekordjainak felhasználása TINLIB adatbázisokban

C szekció

Levezetõ elnök: Seres József

14.30 NETWORKX KFKI Számítógéph. Kft.: Az EDI alkalmazási területei és használata X.400-al

15.10 EX-LH:Az Aleph osztott könyvtári hálózat kísérleti üzemérõl (Németh Ágoston)


Április 21. péntek délelõtt

A szekció: A hálózatok használatának gazdasági hatásai

Levezetõ elnök: Bakonyi Géza

9.00 Moldován István: Az Internet gazdasági vonatkozásai

10.00 Hadrovics Gábor: Az elektronikus referensz könyvtár és a referensz könyvtáros

10.20 Tímár Zs.-Sághy A.: CD-ROM szolg. a SOTE hálózatán TCP/IP és IPX protokoll felett

10.40 Szünet

11.00 Vadász Ágnes-Sándor Zsuzsa-Fazekas Andrea: CD-ROM a könyvtárban. Hogyan tanítjuk az ELTE Könyvtár és Informatika Tanszékén

11.20 Vas Zoltán: Elektronikus publikálás a hálózaton, CD-ROM-on és bárhogy

11.40 Biszak Sándor: A CD-ROM kiadás nehézségei Magyarországon

12.00 T. Bíró Katalin: Muzeu-MEK

12.20 Orczán Csaba-Orczán Zsolt: Elektronikus világújság - hírek a Föld körül

B szekció: WWW és multimédia

Levezetõ elnök: Pongor Sándor

9.00 Balázs László-Gyüre Péter: Merre tart az Internet navigációs eszközeinek fejlõdése

10.00 Máray Tamás: WWW Magyarországon

10.20 Kovács László-Micsik András: A SZTAKI WEB projekt

10.40 Szünet

11.00 Bíró Sándor-Kuki Ákos: WWW rendszerek készítése és mûködtetése

11.20 Remzsõ Gábor: Az egyetemi PR-tevékenység támogatása WWW segítségével

11.40 Popovics Péter: Online képi információs szolgáltatások az Interneten keresztül

12.00 Kiss István: HTML szerkesztés

C szekció:

Levezetõ elnök: Vonderviszt Lajos

9.00 OPTOTRANS: Routing és switching, ill. Korszerû hálózat management

9.40 ALBACOMP: Switch to the Future

10.20 DATAWARE: Adatbázisok és adatbázisépítés a Voyageren (Kertész András)

10.40 Szünet

11.00 CONET: XYPLEX hálózati eszközök

11.40 IQSOFT

Április 21. péntek délután

A konferencia záródélutánjára munkamegbeszéléseket szervezünk, amelyeken minden érdeklõdõ, elõzetes jelentkezés nélkül résztvehet. Ezeken a megbeszéléseken szeretnénk megvitatni azokat a kérdéseket, amelyek a Hálózattal kapcsolatban lévõ embereket foglalkoztatják, szeretnénk néhány koncepcionális kérdésben állásfoglalást kialakítani. Az állásfoglalások az NIIF Program megvalósítása során ajánlásként az NIIF szakmai bizottságaihoz kerülnek.

Témák és témavezetõk:

A hálózat biztonsági kérdései (Várkonyi Béla)

Elektronikus publikálás, a magyar elektronikus könyvtár: MEK (Drótos László, Kokas Károly)

A hazai FTP, gopher, WWW szolgáltatások összehangolása (Popovics Péter)

WWW szerverek építésének kérdései (Dévényi Károly, Máray Tamás)

A hallgatók speciális problémái a Hálózaton (Korcsolay Zsolt)

A magyar news-csoportok megteremtésérõl (Horváth Nándor, Kiss Gábor)


A NETWORKSHOP´95 konferenciát támogató cégek: (1995. márc. 24.-ig)

ALBACOMP, ARECO, CONET, DATAWARE, EX-LH, IQSOFT, MICROSOFT, NETWORX, OPTOTRANS, TOTALTEL, WALTON, ...