Egy új könyvtári szoftver: a KisTéka bevezetésének tapasztalatai az MTA Nyelvtudományi Intézet Könyvtárában

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette:

Timár Dávid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Könyvtár – információs központ

 

A Nyelvtudományi Intézet (http://www.nytud.hu) 1949. szeptember 12-én a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium intézményeként alakult meg. Az önálló Nyelvtudományi Intézetté való átalakítás határidejét a Magyar Tudományos Tanács Társadalomtudományi Szakosztálya 1949. június 30-ában jelölte meg: igazgatónak Telegdi Zsigmondot, az Országos Könyvtári Központ elnökét javasolta. A Nyelvtudományi Intézet más kutatóintézetekkel együtt 1951 elején a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium kötelékéből az 1949-ben átszervezett Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeteinek hálózatába került át. A könyvtár létrehozása egybeesik az intézet megalakulásával.

 

A tudományos kutatás minősége, miként a demokratikus államé is, elsősorban a teljes információs szabadságon és önrendelkezésen múlik: a kutatónak joga és módja legyen mindahhoz a tudományos információhoz hozzájutni, amelyet “létrehozója” a tudományos nyilvánosságnak szánt. A Nyelvtudományi Intézet pedig a magyarországi nyelvtudomány kitüntetett információs központja kell, hogy legyen, amihez minden adottsága megvan.

 

Feladatom a mintegy negyvenezer kötetes könyvtár korszerű informatikai eszközökkel való feldolgozásának irányítása, szakmai információs centrum kialakítása, és ezek érdekében aktív pályázati munka végzése. Az 1986 óta használt könyvtári rendszer a Micro-ISIS fejlesztését szükségesnek tartottam. Az intézet jelenleg két főállású szakképzett könyvtárossal támogatja az intézeti kutató és oktató munkát. A könyvtár heti nyitvatartási ideje 33 óra. Az intézet különös hangsúlyt helyez a korszerű informatikai eszközök használatára. A könyvtár évente elkészíti az intézeti kutatók publikációs és hivatkozási jegyzékét valamint az éves gyarapodási jegyzéket. A kutatói igényeket támogató gyarapítási politikát követünk. A könyvtár támogatja a valós és potenciális olvasói igények gyors és korszerű formában történő kiszolgálását.

 

Szükséges a hagyományos nyomtatott folyóirat-rendelés részleges kiváltása korszerűbb elektronikus folyóiratok megrendelésével. Evvel egy időben a hazai és nemzetközi nyelvészeti és bibliográfiai adatbázisok jelenleg könyvtárban hozzáférhető körének bővítését tervezzük. Az oktató-kutató munka nagyobb körű támogatását a full text adatbázisok szélesebb körben történő használata erősíti. A belső intranet hálózat lehetőségeinek mélyebb kihasználása tovább csökkenti a hagyományos nyomtatott dokumentumok számát. A könyvtár elkészíti az intézeten belül saját honlapját, ami biztosítja a fent említett adatbázisok hozzáférhetőségét.

 

Elsőként szükséges volt egy korszerű integrált könyvtári szoftver beszerzése, ami alapja lesz a könyvtári tájékoztató munkának. Az előzőleg használt Micro-ISIS program 2200 tételét konvertáltuk az új rendszerbe. Az akadémiai hálózat felügyelete megszűnt: nem várható a rendszerválasztásban sem a segítsége, az intézetek könyvtári tevékenységének összehangolása.  A könyvtár a korszerű könyvtári célok elérésének érdekében folyamatosan pályázik, de szükséges az intézeti önrész vállalása is. Az éves gyarapodás kiszámíthatósága érdekében biztosítani kell a könyvtár részére éves költségvetési keretet.

 

Rendszerválasztás

 

A szállítónak garantálnia kellett, hogy a rendszer akár több tízezer kötettel, több terminállal is kifogástalanul üzemel majd. A rendszertől megkívántuk az Ethernet-alapú hálózaton a TCP/IP protokoll szerinti működést, elsősorban Windows interfészt és ennek megfelelően harmonikus grafikus felhasználói felület meglétét. Elvárható a megfelelő rugalmasság: azaz az igényeinkhez való igazítás, a testreszabás lehetősége, a magyaron kívül legalább a teljes latin karakterkészlet kezelése, ami a mi esetünkben rendkívül fontos.

 

Az Akadémiai Könyvtárban az Aleph integrált könyvtári rendszert használják, nekünk nem volt lehetőségünk ebbe bekapcsolódni, pedig nem lenne hiábavaló, ha egy adott könyvtári rendszeren belül egyféle szoftvert használnak. De az utóbbi tíz esztendőben megszűntek ezek a könyvtári hálózatok, viszont megszületett a világháló, ami fényes lehetőségeket biztosít a könyvtáraknak is például a feldolgozás, vagy éppen a szövegfeldolgozás területén. Első lépésben árajánlatokat kértünk, viszont sajnos szóba sem kerülhettek a nagy rendszerek: az előbb említett Aleph, vagy a Corvina, ami kiváló lehetőség lenne éppen egy ilyen kis könyvtár számára az egyszeri feldolgozás, többszöri felhasználás elve miatt is.

 

Csak elvi tájékozódás szintjén került szóba a SZIRÉN: beszerzését és bevezetését nem támogatta sem az intézet, sem én. Kaptunk bíztató ajánlatot a debreceni StigInfo Bt-től is. Szóba került a TinLib is, ám ugyancsak az ára elviselhetetlen teher lenne az intézetnek. Itt kell megjegyeznem hogy a jelenlegi pályázatok már nem támogatják a rendszerválasztást, hiszen azt már szinte mindegyik könyvtár használja. Így jár az, aki viszonylag korán: a nyolcvanas években választ egy DOS alapú szoftvert.

Végül azonban az MTA SZTAKI új rendszere: a KisTéka mellett döntöttünk. Bíztató az ára és, hogy egy akadémiai kutatóintézet a fejlesztő: megnyugvással töltött el. Így lettünk az országban elsőként KisTéka felhasználók. Bíztató a PHP-nyelven írt program és a MySQL adatbáziskezelő.

 

 

KisTéka

 


 

A katalogizáló modul legördülő menüje: Rendszeradminisztráció, Keresés, Katalogizálás, Kölcsönzés, Segítség.

A rendszeradminisztráción belül beállításokra, kimutatások készítésére, rekordok exportjára, cédulanyomtatásra és kimutatások készítésére van lehetőség.

Keresni kétféleképpen: rekordra, vagy példányra lehet. Az első tulajdonképpen a rendszer OPAC modulja. A második keresésben lehet vonalkódra és szakjelzetre keresni. Természetesen mindkettő esetén működik a csonkolás lehetősége, például a 000017* keresőkérdésünkre megkapjuk az összes 0000170-0000179 között lévő vonalkóddal ellátott dokumentumot. Az Ia* keresőkérdésre pedig az összes Ia-s jelzető könyvet kapjuk: íme egy egyszerű ötlet a könyvtárosnak, ha valamilyen szempot/ok szerinti listát szeretne előállítani.

 

Katalogizálni többféleképpen is lehet: lehetőség van új rekord előállítására: ilyenkor a könyvtárosnak kell kitölteni a három űrlapot, amiből az első kettő a bibliográfiai rekordra, az utolsó pedig a példányrekordra vonatkozik. Módosítás/Törlés lehetséges kereséssel, vagy böngészéssel, a találat/ok természetesen rögtön korrigálhatók: ez a cél. Menteni külön kell a bibliográfiai és a példányrekordot. Egyébként törlésnél is ilyen dupla mechnizmus van beépítve. Importra HunMarc fájlból és a KisTékából van lehetőség. Gondolom ez a lehetőség a közös adatbázis létrehozása után működ/het/ne. Értéklisták a következő mezőkben vannak:           

 

Nyelvi kód, Országkód, Osztályozás, Szerző  neve, Megjelenés helye, Kiadó neve, Sorozat címe, Tárgyszó

 

Kölcsönzéskor a kölcsönzőpult találóan elnevezett ablakához jutunk, ahol kereshetünk a kölcsönzői adatbázisban névre, azonosítóra, vonalkódra, vagy böngészhető egy enter leütésével. Ezután kölcsönözhetünk, visszavehetünk, vagy előjegyezhetünk könyvet vonalkód vagy raktári jelzet szerint. Előjegyzési értesítő nyomtatására is van lehetőség. Ugyan megvásároltuk a kölcsönzési modult is annak teljes körű bevezetése az állomány feltártságára való tekintettel csak később kerül bevezetésre.

 

Problemetika

 

A program használatára kétféle lehetőség is van: 1. helyben telepíteni vagy 2. távolról használni. Az 1. előnye, hogy helyben van az adatbázis, nem kell hálózaton keresztül
dolgozni. Hátránya, hogy több munkát és felelősséget jelent az adatok mentése, a

háttérszolgáltatások üzemeltetése (Mysql szerver, Web szerver). A 2. előnye, hogy nem kell a helyi telepítésből adódó - előbb leírt - hátrányokkal számolni, hátránya, hogy ki van szolgáltatva a hálózati kapcsolatnak. Nálunk megfelelő az internet kapcsolat (sávszélesség, köznapian szólva gyorsaság: 100 Mbit/s, ill. megbízható a kapcsolat). Az első megoldás mellet döntöttünk, mert így helyben maradtak a rekordjaink. Természetesen mindkettő esetén adott a szerver/kliens architektúra, hiszen a PC Web-szerverként is üzemel. Későbbiek során megfontolandó lehet egy szerényebb képességű szerver beállítása, így nem keveredik a mindennapos munkával a könyvtári munka.

Egységesített névhasználat

 

Egy HUNMARC rekord a MOKKA adatbázisból:

245$a=Vizsgálatok a cigánygyermekek magyar nyelvi oktatása-nevelése köréből

245$c=összeállította Réger Zita

700$a=Réger

700$j=Zita

700$4=összeáll.

700$a=Baktay

700$j=Patrícia

700$d=1952-

 

Import után kis átalakításra szorul, mert a KisTékában:

 

245$a=Vizsgálatok a cigánygyermekek magyar nyelvi oktatása-nevelése köréből

245$c=összeállította Réger Zita

100$a=Réger Zita

100$d=1944-2001

700$a=Baktay

700$j=Patrícia

700$d=1952-

 

Az egységesített testületi nevek és a tárgyszavak esetében létrehozhatunk saját utalókat, amik automatikusan zárójelbe kerülnek:

 

Országos Széchényi Könyvtár (Budapest)

 

Az alárendelt testületek egységesített formája viszont már gondot okoz, mert az alábbi szintaktikát már nem tudja tükrözni a KisTéka:

 

Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) Nyelvtudományi Intézet helyett:

 

Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet (Budapest), vagy

Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) (Nyelvtudományi Intézet), ahol az első változatot követjük.

 

Tárgyszavaknál pedig:

 

Finn szótár (értelmező)

Finn szótár (etimológia) szintaktikát követjük.

 

Ugyanez a helyzet a szerzői névváltozatok kapcsán, ahol érdemes utalóban közölni az eltérő névhasználatot!

 

Homeros (’Omeros)

 
A bibliográfiai rekordban pedig: 
 
100 10 $a'Omeros$di. e. 8. sz. ?
240 00 $aIlias
245 10 $aIliász$cHomérosz
 
Címek esetén sajnos a KisTékában csak a sorozati címek esetén van lehetőség egységesítésre, az előző példánál maradva nincs lehetőség a megkülönböztetésre, mert csak fő-, párhuzamos- és alcímmezőt találunk. 

 

 

Többkötetes rekordok

 

   Ezeknél a rekordoknál elkülönülnek a közös és a kötetadatok azoknál a mezőknél, ahol ez lényeges. Ilyen mező lehet az ISBN, a szerző/k, cím, terjedelem, sorozat stb. Ezért nagyon fontos a bibliográfiai szint megválasztása a gyűjteményes műveknél. A megjelenítése rendkívül egyszerű a KisTékában, mert aktív linkek szolgálnak erre. Problémát rendszerint a kötetcímek jelenthetnek, mert ahol, például egy lexikon kötetcímeinél: 1. kötet, vagy A-K ott nem szerencsés, ha ilyen címek kerülnek be a katalógusba. Ahol viszont önálló kötetcímek vannak, ott a KisTékában egyelőre nincs lehetőség ennek közlésére, csak az alcím mezőben.

 

Ékezetkezelés

 

Az import ékezetkezelése a standard ISO 8859-1 (latin 1) vagy ISO 8859-2
(latin 2) jelkészletet várja. Ha ettől eltérő az input, akkor bizony nem voltak
jók a karakterek. Az OSZK LibriVision rendszeréből, például nem jól jöttek át a
rekordok, mert az MARC kódolást használ, amire a Kistéka nem volt az első változatban felkészítve. Ugyancsak gondot okozott az MND CD-ről való import, mert a CD-n
egyáltalán nincs szabványos jelkészlet. A DOS-852-es készletéből kiindulva
speciális kódokat használnak. Jelenleg az OSZK honlapján elérhető HEKTOR adatbázisból és a KELLÓ Web-felületéről ill. az MNB floppy szolgáltatásáról lehet ISO kódkészlettel
rekordokat leszedni. Ezek gond nélkül betölthetők a Kistékába. Az esetleges
kódkonverzió kérdése megoldott. A további fejlesztések irányát nagymértékben a felmerülő
igények szerint majd alakítható. 


 

A következő probléma, ami általában mindig felmerül egy online adatbázis építésekor pedig az, hogy mi legyen azokkal az ékezetekkel, melyek a magyarban nincsenek, de más európai nyelvekben igen, például a különféle francia, cseh,
portugál betűk. Ezekkel a következő dolgok lehetnek:

 

1. Úgy hagyjuk, ahogy van, ennek előnye, hogy nem kell vele nekünk dolgozni,
viszont a konverzió után, nekem kellett kézzel kijavítanom: még így is maradt benne jócskán, például az eltérő névhasználat miatt nem ártana egyszer tényleg egységesíteni a neveket a MySQL segítségével.

2. MOKKA előirás szerinti konverzió, tehát a magyar ékezetek, illetve az
ä, és a cirill transzliteráló karakterek konvertálandók, de a többit le kell butítani a hozzá legközelebb álló magyar jelre, például a ç-t  c –re stb. Ennek előnye, hogy nem nehezíti meg  a kereső dolgát, tehát a távoli gépen Capek-re és Camoes-re lehet keresni, mert az idegen karaktereket esetleg nem tudna beírni. Ezt a megoldást támogatom, mert például szerző esetén a  # 100-as MARC mező a mérvadó. Tehát: # 245 $c almezőbe kerülne a tükrözött eredeti forma, azt úgysem indexeli semelyik rendszer. Ez igaz a szerzőre. Címeknél pedig javaslom a lehető legteljesebb konvertálást, legfeljebb keresésnél használnom kell a helyettesítő és csonkoló karaktert.

3. Mindent konvertálunk legjobb tudásunk szerint, ekkor a távoli kereső
dolga lesz megnehezítve, nekünk rengeteg munka, viszont esztétikus és pontos.

 

Tesztelés

 

Mivel a KisTékát elsősorban InternetExplorer alá írták: a célom az volt hogy elsősorban Explorer 6.0 alatt működjön a Web oldal is. Az ajánlott böngészőnek is ezt választottam. Ezen kívül teszteltem Netscape 4.5 és 7.0, valamit az Opera 6.01-es böngészővel is. A tapasztalatom az volt, hogy a Netscape régebbi változatával egyáltalán nem működött (csak felvillant a PHP-nyelven megírt menü), az újabb változat viszont nem biztosított keresést az OPAC-ban. Tehát alternatív megoldásként javaslom azoknak az Operát, akiknek fenntartásai vannak a Microsoft-tal szemben.

Az alábbi szempontok merültek föl az oldalak készítésekor és tesztelésekor:

·        az információ elrendezés

·        oldaltervezés

·        tartalmi tervezés

·        hivatkozási stratégia

·        a szerver válaszideje

·        gyors-e a letöltés, ami azért a kapcsolat sebességétől is függ (modem, ISDN, ADSL)

 

Hardver és operációs rendszer feltételek

 

Szerver számítógép:

IBM kompatíbilis személyi számítógép, amelyre Windows 95, 98, 2000, NT, XP operációs rendszerek valamelyike telepítve van.

Ajánlott konfiguráció:

Pentium II 900 processzor, 256 MB RAM, 1,44 MB floppy, 40 GB winchester, CD ROM olvasó, monitor, nyomtató, vonalkód olvasó.

Kliens:

IBM kompatibilis személyi számítógép, amelyen IE 6.0 WEB böngésző  működik.

A szerver és kliens számítógépeknek TCP/IP kapcsolatban kell lenniük.

 

Mentési eljárások

 

A mentéseket a könyvtáros készíti el, oly módon, hogy a mentés során az adatokat és az esetleges beállításokat tartalmazó fájlokat, illetve az adatbázisról mysqldump eljárással készült mentési állományt, átmásolja a kívánt helyre a kívánt néven. Szükség esetén a mentéskori állapot az illető fájl visszamásolásával helyreállítható. Igény esetén a másolási eljárást automatikussá lehet tenni.

Előnyben részesítem a CD-re írást, mert egy esetleges rendszerösszeomlás után is megmarad az adatbázis  egy PC-től független adathordozón.

 

Keresési stratégia

 

Konkrét példák alapján szeretnék bemutatni egy-egy keresőkérdésre adott találati listát. Kersesni lehet szerzőre, címre, tárgyszóra, nyelvi kódra, osztályozásra, ETO jelzetre, ISBN számra és a megjelenés évére. Böngészni sajnos az OPAC-ban nem lehet. Az and/or/not logikai operátorok használata lehetséges. A találati listát rendezhetjük cím/szerző/év csökkenő, vagy növekvő sorrendben. Az régi keresőkérdésünk törlésére gomb is szolgál.

A Kenesei István szerző szerinti kérdésre hét találatot kapunk. A Kenesei% István kérdésre viszont már nyolcat, mert egy esetben Kenesei, Istvánként szerepelt a bibliográfiai rekordban. Szintén ugyanezt a találati listát kapjuk a Kenesei* keresőkérdés megfogalmazásakor. Az utolsó találat URL-címet tartalmaz, mint az kiderül a kis gombból. Erre kattintva ezt a hasznos elektronikus hozzáférést biztosítjuk. Előnyösnek tartom a rekordok importját a Library of Congress adatbázisából, mert így felhívjuk a figyelmet az elektronikus hozzáférésre, ami esetleg a nyomtatott könyv egészéből nem is derülhetne ki. Jelen esetben a tartalomjegyzékhez vezető URL-t található.

A hazai és nemzetközi nyelvészeti szakirodalom szerzői névhasználatának gyakorlatát vette át a könyvtári adatbázis, amiben nem is ritka eset, hogy egy-egy szerző neve akár három változatban is megtalálható, például:

 

·        É. Kiss Katalin

·        É. Kiss, Katalin

·        Kiss Katalin, É.

 

Könyvtári szempontból természetesen a hátravetett forma a megszokott, de ez teljesen eltérő az intézeti gyakorlattól.

 

 

Tartalomjegyzék

 

 

Könyvtár – információs központ 2

Rendszerválasztás. 3

KisTéka. 4

Problemetika. 5

Egységesített névhasználat 5

Többkötetes rekordok.. 7

Ékezetkezelés. 7

Tesztelés. 8

Hardver és operációs rendszer feltételek.. 9

Mentési eljárások.. 9

Keresési stratégia. 10