Informatika a Felsôoktatásban '96 - Networkshop '96

299k JPEG

Informatika
a Felsôoktatásban '96
és
Networkshop '96

Közös rendezvény

Debrecen, 1996. augusztus 27-30.

ON-LINE

A konferenciáról
Rendezôk, védnökök
Bizottságok
Program
Helyszínek
Kiállítás
Elôadások
Jelentkezés, információk
Támogatók
A konferencia képei új
WWW-verseny díjai új
NJSzT-díjak új
English page

Kedves Kolléganô/Kolléga!

A közös konferenciára beérkezett több mint 240 elôadásjavaslat igazolja korábbi elvárásunkat, hogy szakmailag sikeres rendezvény szervezôi, résztvevôi lehetünk. A programbizottságok áttekintették, értékelték a beérkezett elôadásjavaslatokat, és kialakították a végleges programot.

Elôadásokra plenáris elôadásként a konferencia megnyitóját követôen, valamint a második napi szekcióüléseket megelôzôen kerül sor, míg a további szakmai elôadások 6 párhuzamos szekcióban kerülnek megtartásra.

A műhelymunkák szintén fontos részét képezik a konferenciának. A programbizottságok sok érdekes témát szánnak megvitatásra. Mindegyik téma izgalmas, aktuális kérdések megválaszolásának lehetôségét sugallja vagy várhatóan újabb kérdéssorozatok felvetését sejteti. A rendezvény szervezôi és a Programbizottságok azonban remélik, hogy e találkozó lehetôséget ad termékeny vitákra, jövôt formáló eredmények elérésére.

A műhelymunkák eredményeit a záró plenáris ülésen tervezzük összegezni. A műhelymunkák vezetôinek beszámolójával és a konferencia záró ülésén résztvevôk aktív közreműködésével szeretnénk, ha ez a rendezvény egyik kiemelkedô jelentôségű része lenne.

Terveink és reményeink szerint a kellemes, élményeket nyújtó kulturális program mellett szakmai kiállításokkal kívánjuk hasznosabbá tenni a rendezvényt. A folyóirat és szakkönyvkiállítás egyben vásárlási lehetôséget is biztosít, a hardver-, szoftver-, hálózati eszközök kiállítói pedig a konferencia szakemberei részére mutathatják be legújabb termékeiket, hálózati szolgáltatásaikat, igény esetén on-line (Debrecen) kapcsolatban.

A konferencia

 Rendezôi:
	DEBRECENI UNIVERSITAS EGYESÜLÉS
	HUNGARNET	Magyar Felsôoktatási, Kutatási és Közgyűjteményi 
			Számítógéphálózati Egyesület
	HUNINET	A Magyar Felsôoktatás Informatikai Egyesülete
	NIIFP	Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program
	NJSZT	Neumann János Számítógéptudományi Társaság

  Felkért fôvédnök:
	Dr. Magyar Bálint	Művelôdési és Közoktatási Miniszter
  Védnökök:
	Andorka Rudolf	OTKA Bizottság elnöke
	Bakonyi Péter	NIIFP Operatív Bizottság elnöke
	Bazsa György	KLTE rektora
	Benczúr András FEFA ügyvezetô elnöke
	Bihari István	OMFB tanácsának elnöke
	Csépai János	HUNINET Egyesület elnöke
	Havass Miklós	MTESZ elnöke, NJSzT exelnöke
	Hevessy József Debrecen város polgármestere
	Keviczky László MTA fôtitkára
	Kocsis Elemér	Tiszántúli Egyházkerület püspöke
	Loch Jakab	DATE rektora
	Lovas Rezsô	Debreceni Universitas igazgatója
	Muszbek László DOTE rektora
	Zombory László HUNGARNET Egyesület elnöke

A rendezvény 
	tiszteletbeli elnöke:	Gyires Béla, akadémikus
	elnöke:	     Demetrovics János, akadémikus

Fô támogatók:

További szponzorok:

Bizottságok:

A programbizottság IF '96:

elnöke:	
Pethô Attila 	DOTE
tagjai:
Arató Mátyás	KLTE	Kormos János	KLTE
Arató Péter	BME	Kuba Attila	JATE
Benczúr András 	ELTE	Máder Béla	JATE
Csépai János	BKE	Rónyai Lajos	MTA SZTAKI
Csirik János 	JATE	Roska Tamás	MTA SZTAKI
Csôke Lajos	EKTF	Sima Dezsô	KKVMF
Detrekôi Ákos	BME	Telbisz Ferenc 	ELTE
Dobay Péter 	JPTE	Terdik György	KLTE
Gábor András	BKE	Tóth Tibor	ME
Hantos Zoltán 	SzOTE	Varga László 	ELTE
Harnos Zsolt 	KÉE	Veres Gábor	VE
Horányi Özséb 	JPTE	Zombory László 	BME
Imreh Balázs	JATE	

A programbizottság Networkshop '96

elnöke: Bakonyi Péter NIIF tagjai: Ambrus Zoltán BMK Máray Tamás BME Bajza János NIIF Moldován István BKE Balla László ME Nagy Miklós NIIF Berke Barnabásné OSZK Pártai Lucia NIIF Bódi Antal BGYTF Pásztor Miklós MTA SZTAKI Csaba László NIIF Remzsô Gábor BME Drótos László ME Seres József GATE Farnady László SZIMF Springer Ferenc NIIF Gyüre Péter KLTE Terdik György KLTE Horváth Tibor OPK Tétényi István MTA SZTAKI Juhász Pál JPTE Tóth Beatrix NIIF Kárpáti László PATE Vonderviszt Lajos VE Kokas Károly JATE Zimányi Magdolna MTA KFKI Martos Balázs MTA SZTAKI

A rendezvény titkárai:

Herdon Miklós (Informatika a Felsôoktatásban) Nagy Miklós (Networkshop)

A közös szervezôbizottság névsora:

Ajpek Kálmánné NJSzT Kériné Fülöp I. DOTE Antal Sándorné DATE Kovács György DATE Aranyosné V. G. NJSzT Pajna Sándor NJSzT Böttkös László KLTE Papp Ágnes KLTE Csekó Marianna HUNINET Székely Géza ATOMKI Fazekas Attila KLTE Tóth Istvánné NJSzT Juhász István KLTE Vágó Lászlóné KLTE Katona Istvánné NIIF

A konferencia és kapcsolódó rendezvényeinek helyszínei

	KLTE	- Kossuth Lajos Tudományegyetem
				Egyetem tér 1.
	KE	- Kémiai Épület elôtér
	K1	- Kémiai Épület 1-es elôadó
	K2	- Kémiai Épület 2-es elôadó
	K3	- Kémiai Épület 3-as elôadó
	K4	- Kémiai Épület 4-es elôadó
	M105	- Matematikai Épület 105-ös terem
	ME	- KLTE Menza
	KO	- KLTE Nagyerdei III. Kollégium
	HA	- Hotel Aranybika
				Debrecen, Piac u. 11-15.
	RV	- Régi Vigadó Étterem
				Nagyerdei Park 10.
	VI	- Viktória Étterem
				Oláh Gábor u. 3.

Kiállítás

Időpontja:
1996. augusztus 27-28. 9.00 - 18.00
1996. augusztus 29. 9.00 - 14.00

Helye: KLTE Főépület Díszudvara

Szakkönyv és szakfolyóirat kiállítók:

Informatikai eszközök kiállítói:

Előadások

A szekció-elôadások hat párhuzamos szekcióban a következô témacsoportokban kerülnek lebonyolításra

A konferencia előadásainak azon publikációi, melyek szerzői hozzájárultak a WWW-szerveren való megjelentetéshez és azokat a kért elektronikus formában, hibátlanul megkaptuk, elérhetőek PDF-formátumban. Megtekintésükhöz az Acrobat Reader szükséges,
mely itt letölthető.
A WWW-szerverről hiányzó előadásokat a szerzők segítségével és kérésükre pótoljuk.
Az előadások publikációi a konferencia nyomtatott kiadványában (ISBN 963 0470 2xö), illetve az elektronikus formában, hibátlanul megkapott előadásanyagok CD-n (ISBN 693 0470 28 4) kiadásra kerültek.
 1. Tantárgyi programok, tematikák, kutatások
 2. Informatikai képzési formák, stratégiák
 3. Képzési programok, módszertan
 4. Operációs rendszerek, rendszer szoftverek
 5. Adatbázis oktatás, kutatás
 6. Orvosi, egészségügyi informatika
 7. Gazdasági informatika
 8. Informatikus könyvtáros képzés
 9. Informatika oktatás a tanárképzésben
 10. Multimédia
 11. Térinformatika
 12. Képfeldolgozás, számítógépi grafika
 13. Információs rendszerek, infrastruktúra
 14. Távoktatás
 15. Számítógéppel támogatott oktatás
 16. NIIF Program és projektjei
 17. Kincsek a halózaton
 18. Számítógéphálózati rendszerek
 19. On-line Debrecen
 20. Számítógéphálózatok intézményeknél
 21. Könyvtárak a hálózaton
 22. Új hálózati technológiák
 23. Hálózatbiztonság
 24. WWW a gyakorlatban
 25. Infrastruktúra

Műhelymunka-témák


Információk

Információ és jeletkezési lap igényelhetô:
 Ajpek Kálmánné
 NJSzT 1054 Budapest, Báthori u. 16.
 Tel.: 132-9349, 132-9390  Fax:131-8140
 E-mail: h10339tit@ella.hu

Vagy letölthetô (Word 6.0 for Windows):
Jelentkezési lap 

Részvételi díj, költségek

Részvételi díj: 14.000 Ft, mely a közös rendezvény minden programján való részvételre vonatkozik és szállás kivételével minden költséget magába foglal. Tartalmazza a kiadványok és a konferencia CD-ROM lemezének költségét.

Szálláslehetôségek:
 KLTE új kollégiumában reggelivel
 kétszemélyes elhelyezés 	 1550 Ft/fô/éj 
	           vagy 1680 Ft/fô/éj
 háromszemélyes elhelyezés	 1250 Ft/fô/éj

 Grand Hotel Aranybika reggelivel
 egyágyas	         6500 Ft/fô/éj
 kétágyas	         4600 Ft/fô/éj

Jelentkezési határidô:    a konferencia idejéig (helyszíni fizetéssel)

Budapest-Debrecen viszonylatban közlekedõ ajánlott gyors és express vonatok

Budapest - Debrecen

6.10 - 9.25
7.05 - 9.26 Hajdú-InterCity
8.10 - 11.08
10.05 - 12.26 Westel-InterCity
10.10 - 13.08
11.10 - 14.06
13.05 - 15.26 Hortobágy-IC
13.10 - 16.06
14.10 - 17.06
16.05 - 18.26 Szabolcs-InterCity
16.10 - 19.06
19.05 - 21.26 Nyírség-InterCity

Debrecen - Budapest

6.14 - 9.34
6.58 - 9.20 Hajdú-InterCity
9.14 - 12.13
9.58 - 12.20 Westel-InterCity
11.14 - 14.13
12.58 - 15.20 Hortobágy-IC
13.14 - 16.13
14.14 - 17.13
15.14 - 18.13
15.58 - 18.20 Szabolcs-InterCity
17.14 - 20.23
18.58 - 21.20 Nyírség-InterCity

A vonattal érkezõk számára a helyszín és a szállás megközelítésére javasolt tömegközlekedési eszköz a villamos.


Utolsó módosítás: Tóth András Balázs 1996.09.02.